ساچمه دنا سر گنبدی

ساچمه دنا سر گنبدی

کالیبر 4.5 و 5.5

در بسته بندی ها و وزن بندی ها مختلف

زیر مجموعه ساچمه های kkp

دارای کیفیت بالا