ساچمه دنا صندوقی

ساچمه دنا صندوقی

دو کالیبر 4.5 و 5.5

مناسب برای شکار

دقت و تخریب بالا

ساخت ایران

زیر مجموعه kkp