ساچمه دنا

ساچمه دنا

در نوه سر گرد

مناسب شکار و هدف زنی

در سه بسته بندی فلزی، پلاستیکی، صندوقی

زیر مجموعه برند kkp