ساچمه پویا

مرجع فروش ساچمه پویا

در دو نوه 4.5 و 5.5

زیر مجموعه برند کی کی پی

دارای دو نوع سر تخت و سر تیز