ساچمه گرد تفنگ بادی

ساچمه گرد تفنگ بادی

قابل استفاده بر روی کلت های گازی ایکول

500 عددی

کالیبر 4.5MM

رنگ مسی