ساچمه البرز سر تیز

ساچمه البرز سر تیز

دارای قدرت و سرعت بالا

متناسب برای شکار و هدف زنی

در دمو کالیبر 4.5 و 5.5

زیر مجموعه برند کی کی پی