ساچمه فارماتون

ساچمه فارماتون

در دو کالیبر 5.5 و 4.5

برند kkp

سر تیز و سر تخت

سرعت کم و دقت بالا